Välkommen till Bärets förskola på Kungsholmen
- en liten förskola med stort utrymme för varje barn

Bäret grundades 1987 av en grupp entusiastiska föräldrar och var då Kungsholmens första kooperativa förskola. Sedan dess har här passerat flera generationer barn och föräldrar, men vi håller fast vid den ursprungliga tanken med Bäret: Med ett stort engagemang kan vi skapa en liten förskola där vi alla utgör en del av verksamhetens kärna, och varje enskilt barn får stort utrymme. Känslan av att vi driver Bäret tillsammans är stark och vi är alla stolta över vårt arbete!

Bäret har plats för 15 barn i åldrarna 1 till 6 år. Vi arbetar efter läroplanen men lägger särskild vikt vid natur och språk, bl.a. genom utflykter varje vecka, Knytte och språkövningar. Pedagogiken läggs upp runt teman där alla barn är delaktiga på olika sätt beroende på ålder, men det lämnas också utrymme för mycket fri lek. Barngruppen delas ibland upp så att det blir tillfälle för mer åldersanpassade aktiviteter som t.ex. gymnastik, teaterbesök m.m. De äldsta barnen deltar i 5-årsverksamhet tillsammans med barn från andra föräldrakooperativ på Kungsholmen. Tillsammans lägger vi, föräldrar och personal, stort engagemang för att ge barnen en mysig liten förskola som är bra på riktigt, inte bara på pappret!

Om oss

Bäret är ett föräldrakooperativ. Att vara en del i ett föräldrakooperativ är en möjlighet att vara delaktig i ditt barns utveckling. Men kooperativformen där föräldrarna gör en del av jobbet ger också en möjlighet för pedagogerna att lägga resurserna där de gör bästa nytta: på barnen. 

  • När Bäret har utflykt är det en förälder som följer med extra. Varje familj har cirka en utflyktsjour per termin beroende på hur många barn det är på Bäret.
  • När Bäret har jul- och sommarstängt har vi storstädning av Bäret. Då får varje familj ett eget rum att städa extra noga enligt checklistor, för att det ska vara fint när barnen och personalen börjar igen.
  • Medlemsmöte en gång i månaden. Ett värdefullt och uppskattat sätt att samlas och hålla alla uppdaterade om verksamheten. 
  • Verksamheten bygger på att vi föräldrar ställer upp så att pedagogerna ägnar sig åt barnen och pedagogiken. Varje förälder är ansvarig för ett område eller är med i en av de arbetsgrupper har åtaganden på Bäret. Grupperna är för närvarande lokal- och gårdsgrupp, tvättgrupp och matbeställningsgrupp. 
  • Bärets styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen träffas i regel 1 gång/månad, ofta i samband med medlemsmötet.

Varje dag Bäret är öppet har en förälder jour. Den faller ut om någon i personalen är sjuk. Man har möjlig jour cirka 5-6 gånger per termin. Eftersom vi är en liten barngrupp och engagerade pedagoger med låg personalomsättning behöver vi sällan ta in vikarie. Det är inte heller ofta vi behöver ta hjälp av jourande föräldrar. 

Det här ger tid för personalen att fokusera på barnen och genomföra den pedagogik som de vill genomföra. Föräldrarna bidrar med praktiskt arbete. 

En dag på Bäret

Exempel på en dag på förskolan 

08.00 Bäret öppnar för dagen – pedagogerna möter barnen på gården

09.00 Fruktstund

09.30 Uteaktiviteter – på vår innergård eller så går vi till en park i närområdet

11.00 Samling – måndagar har vi visningssamling där alla barn får visa något de har tagit med sig hemifrån

11.15 Lunch – se veckans meny här.

12.00 Vila – de äldre barnen har läsvila och därefter i mindre grupper lek och lär eller planerad aktivitet (rörelse, skapande eller experiment). De yngre barnen har sovvila. 

14.15 Mellanmål

15.00 Vi går ut och leker på gården – pedagogerna gör en avlämning av varje barn vid hämtning och summerar hur dagen har varit

17.00 Bäret stänger

Öppettider

Vi följer Stockholm stads och andra myndigheters riktlinjer för öppethållande och vistelsetid vid föräldraledighet med syskon, samt att vi har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs emellertid utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn. 

Bäret har arbetsplatsträffar för pedagogerna vid ett par tillfällen om året och då tillämpas föräldrajour och vikarie vid behov. Detta informeras det om på medlemsmöten 2 månader innan tilltänkt arbetsplatsträff.

Lediga platser och kö

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö hos Bäret?

Vi har lediga platser. Vi är en liten förskola med väldigt nöjda familjer. Vanligtvis har vi i huvudsak lediga platser när de äldsta barnen börjar skolan. I år har vi som många andra innerstadsförskolor haft lite omsättning under läsåret till följd av att familjer har flyttat ut från stan.

Om ni är intresserade eller har frågor, kontakta oss gärna via e-post koansvarig@baret.nu. Vi kan ringa upp eller svara på frågor via e-post.

Vi ingår i Stockholm stads gemensamma kösystem för förskola och tillämpar samma köregler. För att ansöka om plats hos oss behöver du ställa dig i Stockholms stads gemensamma förskolekö.

Regler för vår kö:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på Förskolan erbjuds plats Före andra barn.
  2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Verksamheten

Utomhusaktiviteter och utflykter

Varje förmiddag är vi ute på gården och ofta går vi till någon av de närliggande parkerna. På eftermiddagarna efter vila och mellanmål går vi ut på gården igen. Under sommarhalvåret gör vi en längre utflykt med hela barngruppen en gång i veckan, gärna till naturskyddsområde eller 4H gård. 

Mat och måltider

Bra mat och rutiner är viktigt Bäret. Lunchmenyn är rikt varierad och levereras från RR Matproduktion, som levererar mat till många förskolor i Stockholm. Maten tillagas från grunden av förstklassiga, huvudsakligen ekologiska och KRAV-märkta råvaror. Den innehåller inga tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter eller halvfabrikat. I lunchen ingår också nybakat bröd och tre sorters sallad. Till maten serveras mjölk eller vatten. Mellanmålet på förmiddagen består vanligtvis av frukt och på eftermiddagen av något mer matigt som yoghurt, gröt eller smörgåsar. 

Vi kan givetvis tillgodose särskilda behov, såsom önskemål om vegetarisk kost eller överkänslighet/allergier. 

5-årsverksamhet

Bäret har samarbeten med 3 andra föräldrakooperativ i närområdet. En gång i veckan har vi gympa med dem för våra 4- och 5-åringar. Vi deltar också i femårsverksamhet med hela nätverket för att förbereda våra äldsta barn inför skolstarten.
 

Inskolning 

Vi skolar in ett barn i taget. Inskolning inleds med ett hembesök av pedagogen som är huvudansvarig för barnets inskolning. På så vis sker första mötet i en miljö där barnet känner sig trygg. Själva inskolningen görs sedan i enlighet med väl beprövade metoder och planering under en vecka, där föräldrarna är närvarande de första dagarna och sedan gradvis minskar sin närvaro. Det kan anpassas efter barnets behov i samråd med rektor. 

 

Månadsavgift

Månadsavgiften beror av barnets ålder och vistelsetid, men är densamma som för kommunala alternativ.

Har du synpunkter?

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap., som handlar om kvalitet och inflytande, ska det finnas rutiner för klagomålshantering. Vi på Bäret vill att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att framföra klagomål och förslag på förbättringar på förskolan. Genom dina frågor kan vi bemöta det enskilda ärendet och på så sätt också utveckla verksamheten. Vid synpunkter eller klagomål så kan du använda denna blanket.

Kontakt

Annica Gahlin, rektor 

info@baret.nu 
forskolan.baret@hotmail.com

Björn Andersson, ordförande 

and.bjorn@gmail.com

Frågor om köplats

koansvarig@baret.nu

Besöksadress / Postadress

Föräldrakooperativet Bäret
Gambrinusgatan 3
112 31 Stockholm

Ring Bäret

08-6538899