Välkommen till Föräldrakooperativet Bäret

Bäret startades 1987 av en grupp entusiastiska föräldrar och var då Kungsholmens första kooperativa förskola. Sedan dess har här passerat en hel massa ”generationer” barn och föräldrar, men vi håller fast vid den ursprungliga tanken med Bäret: Med ett stort engagemang från oss föräldrar kan vi skapa en liten förskola där vi alla utgör en del av verksamhetens kärna, och varje enskilt barn får stort utrymme. Känslan av att vi driver Bäret tillsammans är stark och vi är alla stolta över vårt arbete!

Bäret har plats för 15 barn i åldrarna 1,5 till 6 år. Vi arbetar efter läroplanen men lägger särskild vikt vid natur och språk, bl.a. genom utflykter varje vecka, Knytte och språkövningar. Pedagogiken läggs ofta upp runt spännande tema där alla barn är delaktiga på olika sätt beroende på ålder, men det lämnas också utrymme för mycket fri lek. Barngruppen delas ibland upp så att det blir tillfälle för mer åldersanpassade aktiviteter som t.ex. gymnastik, teaterbesök m.m. De äldsta barnen deltar också i 5-årsverksamhet tillsammans med barn från andra föräldrakooperativ på Kungsholmen. Tillsammans lägger vi, föräldrar och personal, ner mycket tid och engagemang för att kunna ge barnen en mysig liten förskola som är bra på riktigt, inte bara på pappret!

Vad gör föräldrarna

Varje dag Bäret är öppet har en förälder jour. Den faller ut om någon i personalen är sjuk. Man har möjlig jour cirka 5-6 gånger per termin och vuxen. Utfallande jour varierar men man kan räkna med att den utfaller minst någon gång per termin

  • När Bäret har utflykt är det en förälder som följer med extra. Varje familj har cirka en utflyktsjour per termin beroende på hur många barn det är på Bäret.
  • När Bäret har jul- och sommarstängt har vi storstädning av Bäret. Då får varje familj ett eget rum att städa extra noga enligt checklistor, för att det ska vara fint när barnen och personalen börjar igen.
  • Medlemsmöten en gång i månaden. Det är på kvällstid och obligatoriskt att en förälder per familj är med.
  • Verksamheten bygger på att vi föräldrar ställer upp så att pedagogerna ägnar sig åt barnen och pedagogiken. Varje förälder är ansvarig för ett område eller är med i en av de arbetsgrupper har åtaganden på Bäret. Grupperna är för närvarande lokal- och gårdsgrupp, tvättgrupp och matbeställningsgrupp. Efter första året på Bäret ökas ansvaret och man kan ta över någon av de större posterna som t.ex. städ-, stipendie-, jour-, kö-, ekonomi-, personalansvar, eller bli utsedd att vara med i Bärets styrelse.
  • Bärets styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen träffas i regel 1 gång/månad, ofta i samband med medlemsmötet.

Tid för personalen att genomföra den pedagogik som de vill genomföra. Föräldrarna gör allt praktiskt arbete.

Öppettider

Vi följer Stockholm stads och andra myndigheters riktlinjer även för öppethållande och vistelsetid vid föräldraledighet med syskon, samt att vi har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs emellertid utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn. 

Föräldrakooperativet Bäret har arbetsplatsträffar för pedagogerna vid ett par tillfällen om året och då tillämpas föräldrajour och vikarie vid behov. Detta informeras det om på medlemsmöten 2 månader innan tilltänkt arbetsplatsträff.

Vi ingår i Stockholm stads gemensamma kösystem för förskola och tillämpar samma köregler. För att ansöka om plats hos oss behöver du ställa dig i Stockholms stads gemensamma förskolekö.

Regler för vår kö:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på Förskolan erbjuds plats Före andra barn.
  2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Avgifter

Månadsavgiften beror av barnets ålder och vistelsetid, men är densamma som för kommunala alternativ.

Klagomål

Vid klagomål och synpunkter så används denna blanket.

Kontakt

Annica Gahlin, rektor 

info@baret.nu 
forskolan.baret@hotmail.com

Björn Andersson, ordförande 

and.bjorn@gmail.com

Frågor om köplats

koansvarig@baret.nu

Besöksadress / Postadress

Föräldrakooperativet Bäret
Gambrinusgatan 3
112 31 Stockholm

Ring Bäret

08-653 88 99