Bäret startades 1987 av en grupp entusiastiska föräldrar och var då Kungsholmens första kooperativa förskola. Sedan dess har här passerat en hel massa "generationer" barn och föräldrar, men vi håller fast vid den ursprungliga tanken med Bäret: Med ett stort engagemang från oss föräldrar kan vi skapa en liten förskola där vi alla utgör en del av verksamhetens kärna, och varje enskilt barn får stort utrymme. Känslan av att vi driver Bäret tillsammans är stark och vi är alla stolta över vårt arbete!

Bäret har plats för 15 barn i åldrarna 1,5 till 6 år. Vi arbetar efter läroplanen men lägger särskild vikt vid natur och språk, bl.a. genom utflykter varje vecka, Knytte och språkövningar. Pedagogiken läggs ofta upp runt spännande tema där alla barn är delaktiga på olika sätt beroende på ålder, men det lämnas också utrymme för mycket fri lek. Barngruppen delas ibland upp så att det blir tillfälle för mer åldersanpassade aktiviteter som t.ex. gymnastik, teaterbesök m.m. De äldsta barnen deltar också i 5-årsverksamhet tillsammans med barn från andra föräldrakooperativ på Kungsholmen.

Tillsammans lägger vi, föräldrar och personal, ner mycket tid och engagemang för att kunna ge barnen en mysig liten förskola som är bra på riktigt, inte bara på pappret!

Hemsidan uppdaterades senast: 2015-01-10


Artikel om förskolor med högsta betyg.Förskola på kungsholmen. Centralt dagis. Dagisplats. Förskoleplats och liten bra barngrupp.